Wystawa TD foto Greg Noo Wak 15 min

Wystawa pt. „Przemielone”

15 grud­nia 2017 r w Gale­rii Sztu­ki Tłu­stym Dru­kiem odby­ła się wysta­wa współ­or­ga­ni­zo­wa­na przez Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za  pt. „Prze­mie­lo­ne” pre­zen­tu­ją­ca pra­ce stu­den­tek ASP w Łodzi Anny Pie­chu­ry i Oli Tyszkowskiej.

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”