BWA Krosno foto Greg Noo Wak 6 1600x1068 min

Wystawa fotografii Grega Noo – Waka z cyklu „3 x Teatr. Kulisy, kreacja, dokumentacja”.

Wysta­wa foto­gra­fii Gre­ga Noo – Waka z cyklu: „3 x Teatr. Kuli­sy, kre­acja, dokumentacja”.

16 listo­pa­da 2018
BWA w Krośnie

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”