18815146 1880352772215178 6682434078800773167 o

Wernisaż wystawy pt. “Obłędy”

23 maja 2017 r. o godz. 19.00. w Gale­rii Tłu­stym Dru­kiem  odbył się wer­ni­saż wysta­wy pt. “Obłę­dy”, na któ­rej zapre­zen­to­wa­no pra­ce stu­den­tów ASP współ­pra­cu­ją­cych z Insty­tu­tem: Kami­li Cho­bot, Wero­ni­ki Pie­trzak i Mate­usza Bidziń­skie­go. Wysta­wa zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na w ramach akcji Insty­tu­tu pt. „Pro­jekt mŁodzi”.

Autor zdjęć: Piotr Pietrzak

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”