SALON AM foto Greg Noo Wak 19 min

Krakowski salon poezji w Łodzi

W imie­niu gospo­da­rzy publicz­ność powi­ta­ła Iza­be­la Połońska.
Wier­sze Hali­ny Poświa­tow­skiej prze­czy­ta­ły: Maria Gład­kow­ska i Gabrie­la Muskała.

Pie­śni napi­sa­ne do wier­szy H. Poświa­tow­skiej wyko­na­ła Beata Zawadz­ka — Kłos ( sopran )
a na for­te­pia­nie zagra­ła Aga­ta Gór­ska — Kołodziejska.
Gita­ra: Rafał Siedlecki.
Sce­na­riusz i reży­se­ria: Jacek Orłowski

 

 

 

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”