nr 1 n

Dyskusyjny Klub Jaracza

Lars von Trier i praw­dzi­wa / fał­szy­wa wspólnota
18 maja 2019
Mała Scena

Uczest­ni­cy debaty:

 • Agniesz­ka Skrzyp­czak (aktor­ka)
 • prof. Andrzej Leder (filo­zof, lekarz psy­chia­tra, autor książ­ki” Prze­śnio­na rewo­lu­cja. Ćwi­cze­nia z logi­ki historycznej”)
 • Grze­gorz Jarzy­na (reży­ser, dyr. Teatru Roz­ma­ito­ści w Warszawie)
 • Daniel Soł­ty­siń­ski (aktor, dramaturg)

Roz­mo­wę pro­wa­dził: Jacek Wakar

Foto. Greg Noo – Wak

  Warto przeczytać

 • 15031931

  „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

 • 2

  “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”