nr 1 n

Dyskusyjny Klub Jaracza

Rein­ter­pre­ta­cje:” Noc Helvera.
Nie­na­wiść nasza powszednia”
9 mar­ca 2019
Mała Scena

Uczest­ni­cy debaty:

 • Mał­go­rza­ta Boga­jew­ska (reży­ser­ka)
 • Prof. Wie­sław Godzic (medio­znaw­ca)
 • Prof. Robert Piłat (filo­zof)

Roz­mo­wę pro­wa­dził Jacek Wakar

Fot. Greg Noo — Wak

  Warto przeczytać

 • 15031931

  „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

 • 2

  “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”