“Jerzy Neugebauer w Teatrze Dejmka” reż. Jacek Orłowski

Film doku­men­tal­ny opo­wia­da­ją­cy o współ­pra­cy wybit­ne­go arty­sty foto­gra­fi­ka Jerze­go Neu­ge­bau­era z reży­se­rem Kazi­mie­rzem Dejmkiem.

 

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”