MONOVID-19

TEATR WOBEC PANDEMII / MONODRAMY CHORWACKIE W PRZEKŁADZIE NA JĘZYK POLSKI

Partner ITI

ŽELJKA TURČINOVIĆ

ukończyła Szkołę Rytmiki i Tańca oraz studia na Wydziale Filozoficznym (jugosławistyka i literatura porównawcza) i na Akademii Sztuki Dramatycznej w Zagrzebiu (dramaturgia). Pracowała jako dramaturżka i redaktorka Programu Dramatycznego Chorwackiej Telewizji oraz jako dramaturżka i choreografka w większości chorwackich teatrów. Była członkinią Rady Teatralnej i Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej w Zagrzebiu i Rijece. Od 2001 roku jest dyrektorką Chorwackiego Centrum ITI (Hrvatski centar ITI – International Theatre Institute, pol. Międzynarodowy Instytut Teatralny) w Zagrzebiu. Redaktorka naczelna czasopisma „Kazalište” (pol. „Teatr”) oraz serii Biblioteka Mansioni poświęconej dramatowi i teatrowi. Członkini redakcji czasopisma „Kretanja” (pol. „Ruchy”) poświęconego sztuce tańca. Selektorka wielu prestiżowych festiwali (Wieczory Gavelli, Międzynarodowy Festiwal Małych Scen w Rijece, Dni Marulicia, Dni Satyry, Najnajnaj festival, MESS i innych). Jurorka festiwali teatralnych, które odbywają się w miastach takich jak Zagrzeb, Dubrownik, Rijeka, Split, Čakovec, Užice. Krytyczka teatralna i recenzentka; brała udział w sympozjach oraz debatach dotyczących twórczości teatralnej i dramatopisarskiej. Członkini Chorwackiego Stowarzyszenia Artystów Dramatycznych i Chorwackiego Centrum ITI.