Rada programowa Fundacji

Anna Olszewska

Tomasz Bocheński

Piotr Karczewski

Jacek Kusiński

Prezes zarzadu Jacek Orłowski

Jacek Orłowski

Dominik Połoński

1977 – 2018

Paweł Spodenkiewicz

Bronisław Wrocławski