MONOVID-19

TEATR WOBEC PANDEMII / MONODRAMY CHORWACKIE W PRZEKŁADZIE NA JĘZYK POLSKI

O Projekcie

MONOVID-19 jest projektem realizowanym wspólnie przez portal internetowy Drame.hr, SPID (Związek Scenarzystów i Pisarzy Utworów Scenicznych) i czasopismo „Kazalište” („Teatr”) wydawane przez Chorwackie Centrum ITI. Koordynatorzy – Ivor Martinić i Jelena Kovačić zaprosili do współpracy 19 chorwackich autorów i autorek. Twórcy zgodzili się, by poprzez monologi wyrazić  swój stosunek do obowiązku izolacji i do paradoksu sytuacji, która nas dzieli, a jednocześnie jednoczy w zupełnie nowy sposób.

Projekt jest próbą artystycznego opracowania i opisania nowych okoliczności życia wymuszonych sytuacją pandemii COVID-19. Ostatnie tygodnie skłoniły nas do ponownego rozważenia niektórych z naszych oczywistych nawyków i nawiązanych relacji, uświadomienia sobie nowych obaw, przetestowania naszej odporności na panikę, ale także zakwestionowania systemów społecznych i politycznych, w których funkcjonujemy. Kreując swoje monologi, dramatopisarze i dramatopisarki mogli wybrać, czy będą pisać ze stanowiska nowo stworzonej postaci, czy już istniejącej, znanej z poprzedniego swojego utworu lub sztuki innego twórcy albo czy będą pisać z pozycji faktycznej postaci historycznej lub współczesnej. Wybory były różne, głosy mówiły o wielu rzeczach i razem stworzyły zapis czasu, który nie wiadomo, co nam przyniesie.

Od 20 kwietnia 2020 roku każdego dnia roboczego portal Drame.hr zamieszczał na swojej stronie internetowej jeden monolog, a dyrektorka Chorwackiego Centrum ITI Željka Turčinović zadecydowała, że wszystkie utwory zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Kazalište”.

Autorzy i autorki, którzy wzięli udział w projekcie to: Tomislav Zajec, Rona Žulj, Tena Štivičić, Mirna Rustemović, Ivana Sajko, Vedrana Klepica, Dino Pešut, Jasna Jasna Žmak, Ivan Penović, Dubravko Mihanović, Ivana Vuković, Olja Lozica, Nina Mitrović, Espi Tomičić, Luka Vlašić, Goran Ferčec, Beatrica Kurbel, Dina Vukelić i Katja Grcić.