Misja

TWÓRZMY WSPÓLNIE NASZE ŚRODOWISKO, NASZĄ KULTURĘ, NASZ ŚWIAT

Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza

powstał w 2016 roku z inicjatywy reżysera i nauczyciela akademickiego Jacka Orłowskiego.

Głównym celem Instytutu jest budowanie żywej i twórczej relacji między tradycją kultury lokalnej i europejskiej, a współczesną praktyką artystyczną. Tym samym działania Instytutu mają wspierać rozwój świadomości obywatelskiej w obszarze tożsamości społecznej i kulturowej.

Działania podejmowane w ramach Instytutu będą przebiegały w trzech obszarach określonych jako: DOKUMENTACJA, EDUKACJA i KREACJA.

Dokumentacja

Gromadzenie i archiwizacja wszelkiego rodzaju dokumentów i świadectw kultury materialnej związanych z historią łódzkich teatrów dramatycznych.

Edukacja

Upowszechnianie wiedzy na temat historii i współczesności łódzkich teatrów. Promocja dokonań łódzkich artystów i instytucji teatralnych w kraju i za granicą.

Kreacja

Tworzenie nowych i oryginalnych propozycji intelektualnych i artystycznych odpowiadających na wyzwania świata w dobie kryzysu i głębokich przemian dokonujących się w obszarze tradycyjnych systemów wartości i norm postępowania.