Zarząd Fundacji

Fundator i Prezes Zarządu:
Prof. nadzw. dr hab.
Jacek Orłowski

Członek Zarządu:
Jakub Kopania

Statut fundacji

Sprawozdanie