Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu
Jacek Orłowsk

Członek Zarządu
Jakub Kopania

Członek Zarządu
Grzegorz Nowak

Statut fundacji

Sprawozdanie