Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu
Jacek Orłowski

Członek Zarządu
Jakub Kopania

Członek Zarządu
Grzegorz Nowak

Statut fundacji

Sprawozdanie