Historia mówiona teatru w Łodzi

Pamięć o teatrze przechowują nie tylko zdjęcia czy recenzje , ale przede wszystkim ludzie, którzy tworzą teatr. Zarówno reżyserzy, aktorzy, scenografowie jak i butaforzy, krawcy czy maszyniści wszyscy swoją pracą i wyobraźnią stwarzają ten niezwykły i tajemniczy świat jakim jest przedstawienie teatralne. W ich wspomnieniach sięgających niekiedy bardzo odległych czasów powracają często zapomniane czy nieznane zdarzenia z życia teatralnego.

Chcemy wzbogacać wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Łodzi gromadząc w tym miejscu opowieści ludzi teatru związanych z łódzkimi scenami zawodowymi i studenckimi.