Archiwum Łódzkiego Teatru

  • Teatr Victoria

    Teatr Victoria był pierwszą udaną próbą ukonstytuowania się stałej polskiej sceny w Łodzi. Stał się symbolem spełnienia pomysłów wielu artystów, przemysłowców i zwykłych mieszkańców miasta. Do czasu jego powstania Łódź odwiedzały liczne zespoły teatralne.

  • Teatr w Grand Hotelu

    Teatr w Grand Hotelu dzielił swoje losy z najstarszym łódzkim hotelem, wpisując się razem z nim w koloryt miasta. Grand Hotel był bowiem niemym świadkiem skomplikowanych dziejów, swoistym współtwórcą i uczestnikiem historii Łodzi. Miał także niebagatelny wpływ na rozwój kultury.